Gepubliceerd 12-5-2015

Klimaatbeheersing in Oost-Afrikaanse kassen

Klimaatoptimalisatie in kassen leidt tot een hoger productieniveau, een betere kwaliteit en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en water. Dat is wat Green Farming samen met haar partners aantoont met het project 'Klimaatbeheersing in Oost-Afrikaanse kassen'. Svensson is één van de trotse partners.

GreenFarming_Greenhouse-climate

Green Farming is een Nederlands programma dat tuinbouwnetwerken in Nederland, Kenia en Ethiopië verenigt. Green Farming zet verschillende demonstratieprojecten op samen met lokale bedrijven en kennisinstituten om te laten zien welke technologieën, producten, kennis en diensten beschikbaar zijn en hoe deze kunnen worden toegepast in de lokale situatie. Svensson is, als leverancier van klimaatschermen, één van de projectpartners.
In de zomer van 2014 werd het demonstratieproject 'Klimaatbeheersing in Oost-Afrikaanse kassen' in praktijk gebracht op twee teeltbedrijven in Kenia: Maridadi Flowers en Kreative Roses (Kordes).
 
Doel van het project
 
Het doel van het Green Farming Demonstration Project voor kasklimaatbeheersing is om een gunstiger groeiklimaat in kassen te realiseren door het gebruik van een beweegbaar scherm. Klimaatoptimalisatie resulteert in een hoger productieniveau en een betere kwaliteit en daarnaast in minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en water. Green Farming wil de Oost-Afrikaanse tuinbouwsector ervan overtuigen dat deze technologie, zij het met hogere initiële investeringskosten, op de langere termijn het meest rendabel en milieuvriendelijk is als gevolg van het verminderd gebruik van hulpstoffen en toegenomen opbrengsten.
 
Verwachte resultaten
 
De verwachte resultaten voor het demonstratieproject zijn:
· 10% reductie van de extreme temperatuurniveaus in de kas
· 10% reductie van extreme luchtvochtigheid in de kas
· Vermindering van het gebruik van water (per steel) en gewasbeschermingsmiddelen
· Vermindering van de exploitatiekosten
· Verhoging van de jaarlijkse productie met 20%
· Verhoging van de productkwaliteit met 20%
· Verhoging duurzaamheidsniveau van het productiesysteem
 
Hoogwaardig diffuus licht
 
Voor de specifieke omstandigheden in Kenia is gekozen voor Ludvig Svenssons Harmony 3015 O omdat dit witte zonweringsscherm met een open structuur zorgt voor lichtspreiding en zonwering. Dit schermdoek bestaat uit witte, transparante en open bandjes. Het evenwicht tussen deze drie bepaalt de hoeveelheid straling die wordt gereflecteerd, die voor de in deze projecten gebruikte schermen 30 procent bedraagt. Het bepaalt ook de mate waarin het scherm de straling verspreidt. De witte bandjes reflecteren een deel van de straling en verspreiden het deel dat door wordt gelaten. De transparante bandjes laten alle straling door en verspreiden deze ook. De open bandjes zorgen voor ventilatie. De totale lichtspreiding van dit scherm (haze) is 40 procent. Het scherm is horizontaal geïnstalleerd en schuift over polyester steundraden heen en weer. Het scherm is verbonden met een klimaatcomputer waarmee het scherm optimaal kan worden aangestuurd gebaseerd op de buitenomstandigheden. Zodoende wordt bereikt dat het scherm steeds op  het juiste moment gesloten en weer geopend wordt.
 

 

Op de hoogte blijven