Gepubliceerd 31-12-2018

2018: verbreding en verdieping

Altijd lastig om terug te kijken op een jaar en daar een soort rode draad in te ontdekken. Het hele jaar door ben je ‘gewoon’ hard aan het werk om de klus te klaren. Wat Svensson betreft komt dat neer op: luisteren, adviseren, produceren en leveren.

Om je klanten echt tevreden te stellen, en te houden, is tijd en aandacht vereist. Het is nooit een ‘quick fix’ om te leveren wat past bij de wensen van de klant.

Los hiervan, is het goed om te evalueren wat voor type jaar 2018 was. En dan komen er bij mij twee woorden bovendrijven: verbreding en verdieping. Ik zal uitleggen wat ik bedoel.

Eerst verbreding. Dan denk ik aan het feit dat we bij het telen in kassen een enorme verbreding zien.
In een steeds hoger tempo verrijzen wereldwijd kassen, en geen kleintjes ook. Telen in kassen blijkt een perfect antwoord te zijn op de vraag naar kwalitatief goede groentes, zonder gevaarlijke residuen en geteeld in de eigen regio. Een kas stelt je in staat om dit voor elkaar te krijgen, wat de buitenomstandigheden ook zijn. En dat ook nog eens met veel minder input van water en bestrijdingsmiddelen, dan bij teelten in de vollegrond. Het is heel inspirerend om daar als Svensson ons steentje aan bij te dragen. Want dankzij onze schermen kun je het klimaat in de kas optimaliseren, ‘whatever the weather’. Of je nu in hartje Siberië teelt met een buitentemperatuur van -40 °C of ‘in the middle of the desert’ met een buitentemperatuur van +50 °C!

Maar daarnaast ook verdieping. Dan heb ik het over telers die al jaren met passie met hun vak bezig zijn. Vaak al met meerdere generaties vòòr hen. Telen zit ze in de vingers, die vertel je niet zomaar even iets nieuws. En dan toch die nieuwsgierige houding, zo van: “wat goed is, kan toch nog beter”. Of dat nu te maken heeft met de inzichten van Het Nieuwe Telen (ofwel Plant Empowerment) of het bewust verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen naar de omgeving. Wat een drive zie je dan bij telers. En ook dan is het heel inspirerend als je als Svensson je steentje kunt bijdragen. Met schermen die net weer iets beter ingrijpen op het kasklimaat. Met net iets meer lichttransmissie bijvoorbeeld. Of meer lichtspreiding. Maar ook met het meedenken en adviseren om het kasklimaat verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanwezige klimaatscherm iets anders in te zetten en zodoende het effect ervan te maximaliseren.

Verbreden en verdiepen, dat is wat ik in 2018 heb gezien. En dat stopt echt niet op 31 december van dit jaar. Ik denk dat we wat veel zaken betreft nog maar net begonnen zijn. Wat dat betreft kunnen we als telers, leveranciers, adviseurs, financiers, handelaren en alle anderen die betrokken zijn bij het telen in kassen met vertrouwen naar de toekomst kijken.

 

 

Op de hoogte blijven