Gepubliceerd 26-11-2018

telen&trends - Svensson inspiratiemagazine voor innovatieve tuinders

telen&trends themanummer 'Anders dan anders'.

In dit nummer kijken we eens anders naar de wereld van innovaties en de daaruit voortkomende startups in de tuinbouw. 

In de tuinbouw zijn er wel innovaties, maar die worden meestal praktisch toegepast binnen de bestaande tuinbouwbedrijven en haar toeleveranciers. Slechts in een beperkt aantal gevallen leidt dit tot interessante nieuwe bedrijven, die anders naar onze wereld kijken. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat we samen met de World Startup Factory in Den Haag het FoodStars-initiatief zijn begonnen, gericht op het scouten van buitenlandse start-ups. Inmiddels loopt dit programma een jaar en is er een aantal start-ups in het buitenland gevonden die in Nederland worden begeleid met de intentie tot een goed verkoopbaar nieuw product te komen. Partners in FoodStar zijn o.a. Kubo, Delphy, het ministerie van Landbouw, de gemeente Den Haag, de World Startup Factory en natuurlijk Svensson.
Wat ons hierbij voor ogen staat? In ieder geval hopen we bij te dragen aan een gunstig klimaat in de Nederlandse tuinbouwwereld waaruit meer interessante start-ups zullen groeien. We willen toch dat Nederland voorop blijft lopen in de tuinbouw en anders doen en kijken zijn daarvoor essentieel. We nodigen dan ook jonge Nederlandse (en buitenlandse) ondernemers uit, als ze andere ideeën hebben en op zoek zijn naar ondersteuning en advies, om zich bij ons te melden. Svensson kan zeker helpen om van een idee een verkoopbaar nieuw product te maken: Zweeds en anders.

Klik hier of op de afbeelding en lees meer in deze nieuwe uitgave van telen&trends 'Anders dan anders'.

Cover TelenTrends Magazine 12.jpg

 

Op de hoogte blijven