Gepubliceerd 12-6-2019

Svensson lanceert innovatief schermconcept: PARperfect

Svensson lanceert een nieuw, innovatief schermconcept: PARperfect. De schermoplossing die zorgt voor een perfect egale lichtverdeling en een constant PAR-lichtniveau in de kas, ongeacht de buitenomstandigheden.

PARperfect: Jaarrond het optimale lichtniveau voor iedere plant.

PARperfect logo2 626x.jpg

Met PARperfect is het schermniveau in de kas traploos te sturen, van 20 tot 100%, net als een lichtdimmer. In het concept wordt uitgegaan van een combinatie van schermen, minimaal twee. Het onderste scherm is het PARperfect klimaatscherm. De hoge diffusiteit van PARperfect zorgt ervoor dat het licht gelijkmatig over de planten wordt verdeeld. Hierdoor krijgt het gewas steeds de juiste instraling. PARperfect is ideaal voor alle teelten die in de zomer geschermd moeten worden tegen de te felle zon.

 

Variabel schermen

Op basis van de intensiteit van de zoninstraling wordt de positie van de schermen continu aangepast. Hierdoor wordt het lichtniveau op gewasniveau constant gehouden onafhankelijk van het seizoen en/of het moment van de dag. Het bijzondere daarbij is dat, dankzij de zeer hoge diffusiteit van het PARperfect scherm, de lichtverdeling op gewasniveau optimaal is. Iedere plant krijgt net zoveel licht. Dit variabele schermen gebeurt op basis van een PAR-lichtregeling in de klimaatcomputer. De consultants van Svensson staan de teler bij met uitleg en de implementatie van het systeem in de klimaatcomputer.

Voordelen

Het - inmiddels beproefde - PARperfect concept biedt verschillende voordelen: elke plant krijgt exact het juiste lichtniveau, onder alle omstandigheden. Ten tweede is een hogere PAR-som natuurlijk licht mogelijk. Direct zonlicht op het gewas is uitgesloten, waardoor gewasschade wordt voorkomen. Dit resulteert in meer uniformiteit, teeltversnelling, een betere productkwaliteit en minder uren assimilatiebelichting, dus lagere kosten.

 

Op de hoogte blijven