Gepubliceerd 29-4-2014

Innovatief systeem verhoogt opbrengst door meer licht te geven

Onderzoekers van the Andalusian Institute for Research and Training for Agriculture's greenhouse unit (IFAPA) en specialist Svensson hebben vastgesteld dat krijten bij een tomatenteelt in kassen tot een aanzienlijk productieverlies leidt wegens het onnodig verlagen van de hoeveelheid groeilicht.

Doordat telers hun kassen krijten, waardoor gewassen waardevol groeilicht mislopen, lijden zij aanzienlijke productieverliezen van tomaten en andere vruchtgewassen. Recent onderzoek wijst uit dat HARMONY 27,9% meer licht oplevert dan het traditionele krijten, waardoor oogsten met ruim 25% toenemen.

Hoge temperaturen en zonkracht
Het overgrote deel van het Middellandse zeegebied staat van maart tot september bloot aan perioden met hoge temperaturen en hoge zonne-instraling. Hierdoor stijgt de lucht- en gewastemperatuur in kassen tot extreme waardes, waardoor de groei stagneert en de kwaliteit van het te oogsten product afneemt.
Op het midden van de dag, wanneer de temperatuur tot een schadelijk niveau oploopt, is het dan ook noodzakelijk te zorgen voor koeling en schaduw in de kas. Veel telers in Almeria nemen dan ook hun toevlucht tot krijten. Hoewel deze methode de gewenste zonwering en gewaskoeling oplevert ontneemt het de planten ook aanzienlijke hoeveelheden groeilicht tijdens perioden van de dag dat zonwering overbodig is.

Onderzoek
In recent onderzoek is de mate van zonwering, het gebruik van water, de temperatuur en uiteindelijk het verschil in productie getest en gemeten. Het onderzoek is uitgevoerd door Svensson en IFAPA op het instituut onderzoekscentrum in La Mojonera, Almeria, tijdens de periode januari-juni 2013. Bij dit onderzoek zijn de prestaties van een beweegbaar Harmony scherm vergeleken met een vast krijtscherm, alsmede het effect op het kasklimaat en de productie van tomaten. Twee identieke kassen werden hierbij met elkaar vergeleken, waar op dezelfde datum (begin januari) tomaten geplant werden met als enige verschil, dat de ene kas voorzien was met een beweegbaar HARMONY 4820 O scherm en de andere kas vanaf eind maart voorzien van krijt. Zowel het scherm als heet krijt zorgden voor 50% zonwering. Naast de gewenste scherming zorgt HARMONY 4820 O ook voor diffuus licht, hetgeen de groei van het gewas positief beïnvloedt. Het beweegbare scherm werd gesloten als de instraling boven de 800 W/m2 en de temperatuur boven de 28°C stegen.

 
HARMONY 4820 O vs krijtverf

Verrassend resultaat

De resultaten van het onderzoek zijn verrassend te noemen. Onderzoekers vonden dat het gewas in de kas met het beweegbare HARMONY leek met behulp van het HARMONY scherm maar liefst 25% meer tomaten geproduceerd te zijn dan in de gekrijte kas. De belangrijkste reden is een beter gebruik van het beschikbare zonlicht (zie fig 1.)

 
Solar Graph_with text
fig 1. Overzicht van de klimaatparameters 17 dagen na het planten (18/03/2013): de globale straling in beide kassen.
 
temperatuur
fig 2. Overzicht van de klimaatparameters 17 dagen na het planten (18/03/2013): de binnen- en buitentemperatuur van beide kassen.
 

Conclusie
De belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat het gebruik van het mobiele HARMONY scherm een vervroeging van de eerste oogst leidde alsmede een toename van de totale productie in vergelijking met de gekrijte kassen.

Beweegbare schermsystemen reageren op de temperatuur en de intensiteit van zonlicht in de kas, waardoor een effectievere bescherming van het gewas plaatsvindt dan met het traditionele krijten van de kas, waarbij immers permanent groeilicht wordt weggenomen.
 

Op de hoogte blijven