Gepubliceerd 21-5-2013

HARMONY boven veldsla

Verbluffende resultaten met HARMONY boven veldsla in Italië

Voor veel teelten is een beweegbaar scherm niet meer weg te denken in verband met een optimaal teeltklimaat.
 
Uit een recent onderzoek in Italië bleek een beweegbaar HARMONY scherm ook voor slateelten tot verbluffende resultaten te leiden, namelijk tot een opbrengstverhoging van maar liefst 50%!
De betreffende proef is uitgevoerd met veldsla, in Italië Valeriana genoemd. Deze slasoort groeit het beste bij gematigde temperaturen. In de zomer lukt het alleen als er zwaar geschermd wordt.
Dit wordt normaal gesproken gedaan met vaste netten, met als nadeel dat er permanent veel licht wordt weggeschermd.
Het beweegbare HARMONY klimaatscherm werd gesloten boven een instraling van 450 W/m2, waardoor ’s morgens vroeg en aan het einde van de middag veel extra licht beschikbaar kwam voor het gewas.
 
HARMONY klimaatschermen staan bekend om het aangename zomerklimaat dat ermee gecreëerd kan worden. Een betere koelende werking in combinatie met diffuus licht zijn daarbij de in het oog springende voordelen. 

Op de hoogte blijven