Gepubliceerd 11-3-2016

Voorkomen van energie uitstraling met LUXOUS energieschermen.

Energieschermen worden in de meeste gevallen geïnstalleerd om de energierekening te verlagen. Daarnaast is het energiescherm een stuk gereedschap om het kasklimaat te beïnvloeden.

Het vochtniveau in de kas kan worden verhoogd (zinvol in het begin van de teelt na het planten), hoge buistemperaturen worden voorkomen (dit geeft een minder droog microklimaat om de plant) en het energiedoek kan worden gebruikt als zon-schermdoek op wisselende zomerse dagen met hoge instraling (ter voorkoming dat de plant stilstaat met groeien en in stress komt).

Met de inzichten van Het Nieuwe Telen is er een nieuwe functie van de schermdoeken bijgekomen, namelijk het tegengaan van energie uitstraling. Als het kasdek kouder is dan de kop van het gewas, gaat het gewas energie uitstralen, waardoor de kop koud wordt. Deze “koude kop” is niet gewenst, het vermindert de groei en het kan leiden tot condensvorming  op bladeren en vruchten, met kwaliteitsproblemen als gevolg. Door het schermdoek te sluiten “ziet” de plant niet meer het koude kasdek, maar juist het warmere schermdoek. Vooral op heldere nachten is de uitstraling het grootst.

Tijdens de komkommerproef op het Improvement Centre in 2015 zijn de 2 daar geïnstalleerde LUXOUS energieschermen op heldere nachten gesloten om de uitstraling tegen te gaan. Dit gebeurde ook als er geen energiebesparingsreden was. 

 

Luxous.JPG

grafiek: hogere koptemperatuur gewas onder gesloten LUXOUS energieschermen.

In de grafiek zijn de luchttemperatuur en planttemperatuur van het komkommergewas weergegeven van twee achtereenvolgende heldere nachten. De eerste nacht zijn de dubbele LUXOUS energieschermen gesloten geweest en de tweede nacht zijn ze bewust open gelaten. Onder de gesloten energieschermen is de planttemperatuur 0.7 – 1 [ºC] hoger dan de planttemperatuur de nacht erna met beide energieschermen in open positie (bij gelijke ruimtetemperatuur in de kas).
Zeker in het voorjaar en de zomer, als er geen ‘energiebesparingsreden’ is om het scherm te sluiten, is het zinvol om de LUXOUS energieschermen ‘s nachts ook (deels) te sluiten om energie uitstraling van het gewas tegen te gaan.

 

 

Op de hoogte blijven