Gepubliceerd 7-10-2014

Workshops voor teeltadviseurs wederom succesvol

Hoogendoorn, Svensson & LetsGrow.com spelen in op groeiende vraag naar teeltkennis!
Er is wereldwijd een groeiende vraag naar teeltkennis. Teeltadviseurs spelen een belangrijke rol bij het adviseren van telers in hun keuzes. Dit vraagt om uitgebreide kennis, zowel door de ervaringen die zijn opgedaan door teeltadviseurs in de praktijk, als op het gebied van technische innovaties. LetsGrow.com, Hoogendoorn Growth Management en Ludvig Svensson spelen hierop in door workshops aan te bieden aan (inter)nationale teeltadviseurs. Op 22 en 26 september werd een workshop voor 53 teeltadviseurs verzorgd. De participanten waren zeer positief over de workshop en beoordeelden deze met een gemiddelde van 7,9.

workshop2

Voorgaande successen

Het doel van de workshop is om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dit zorgt ervoor dat nieuwe inzichten worden opgedaan. Hierdoor kunnen telers wereldwijd nog beter worden geadviseerd.
Op dinsdag 22 september  werd de workshop op uitnodiging van OVTO bij Agro Adviesbureau georganiseerd. Op vrijdag 26 september werd de workshop op het Hoogendoorn hoofdkantoor in Vlaardingen gegeven. Tijdens de workshop was er voldoende ruimte voor discussies en inbreng vanuit eigen praktijkervaringen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten bij zowel de teeltadviseurs als de organisatoren.

Inhoud workshop
Tijdens de bijeenkomst liet Christiaan Posthumus Meyjes van LetsGrow.com de mogelijkheden van teeltvergelijking en klimaatanalyse in het LetsGrow.com online platform demonstreren. René Beerkens van Hoogendoorn vertelde over de top 5 innovaties voor optimalisatie van het kasklimaat. Tot slot presenteerde Ton Habraken van Ludvig Svensson de voordelen van diffuus licht, de toepassing van een tweede scherm bij groenteteelt en gaf hij een toelichting op de eerste resultaten van een proef in de tomatenteelt.

Nieuwe inzichten
De bijeenkomst werd goed ontvangen door de teeltadviseurs. Teeltadviseur Hans Pronk van Pronk Consultancy vertelt: “Ik raad de workshop voor teeltadviseurs zeker aan. Ik ben tot het inzicht gekomen dat bij veel telers en ook adviseurs te weinig kennis is van het Psychrodiagram. Processen die zich afspelen in de kas, zoals verdamping, condensatie, ventilatie en vochtafvoer worden niet altijd goed begrepen. Zo wordt vaak gedacht dat er na zonsopgang condensatie op het gewas en de vruchten ontstaat door het opwarmen van de kaslucht in plaats van door de toename in absolute vochtinhoud. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je mensen met overgewicht ziet hardlopen en dan de conclusie zou trekken: van hardlopen word je dik.”
Het mag duidelijk zijn dat gebrekkig inzicht en verkeerde interpretaties niet bevorderlijk zijn voor een optimale klimaatregeling.    

Voorgaande successen
De workshop is inmiddels meerdere keren met succes georganiseerd. De workshop is geïnitieerd om teeltadviseurs op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken rond teeltvergelijking, klimaatregeling en schermdoeken. Met deze informatie kunnen zij klanten nog beter adviseren. Zowel de teeltadviseurs als de organisatoren leren van elkaar, wat een mooie manier is van samenwerken.

 

Op de hoogte blijven