Gepubliceerd 2-12-2014

Wie wordt gekozen tot meest innovatieve tomatenteler ter wereld?

Op donderdag 5 februari 2015 komen de 100 meest innovatieve tomatentelers van de wereld bijeen tijdens de 2e editie van het Tomato Inspiration Event; het perfecte evenement om te inspireren en contacten te leggen in de absolute wereldtop in tomatenteelt.

Het Tomato Inspiration Event
Wereldwijd is de tomaat de belangrijkste kasgroente, waarbij innovatie op topniveau en ondernemerschap hand in hand gaan. Tijdens het Tomato Inspiration Event ontmoeten internationale CEO's uit de wereld van telers en leveranciers elkaar. Daarbij kunnen ze elkaar inspireren, tot nieuwe inzichten komen en mogelijk nieuwe samenwerkingsvormen aangaan, wat uiteindelijk de hele sector naar een nog hoger niveau kan brengen.
 


'Crop and Process Technology’
Het thema van het 2e Tomato Inspiration Event is: ‘Crop and Process Technology’. Nooit eerder kreeg gewas- en procestechnologie zoveel aandacht. Het is per slot van rekening de (teelt)techniek die de productie, kwaliteit en toegevoegde waarde verder kan helpen in de mondiale tomatenindustrie.

De winnaar van de Tomato Inspiration Award 2015 moet aan de volgende criteria voldoen en hierin uitblinken:

  1. Hij moet een visionair/innovator zijn wat betreft nieuwe teelttechnieken om de productie, kwaliteit en toegevoegde waarde van het eindproduct te versterken.
  2. Hij moet serieus betrokken zijn ten aanzien van de vermindering/compensatie voor mogelijke schadelijke effecten voortvloeiend uit het productieproces, in relatie tot relevante grondstoffen (water, voedingsmiddelen, chemicaliën, (duurzame) energie, etc.).
  3. Hij moet beschikken over duidelijk ontwikkelde strategieën en deze uitvoeren, om de drie belangrijkste kansen en bedreigingen wat betreft een duurzaam productieproces in het geografische productiegebied aan te pakken.
  4. Hij moet effectieve controlesystemen gebruiken (handmatig <=> geautomatiseerd) om relevante problemen te bewaken.
  5. Hij moet zijn kennis effectief ontwikkelen om voortdurend te kunnen verbeteren. Hoe is dit georganiseerd?


Het evenement kent een aantrekkelijke opzet. 's Avonds kunnen de deelnemers genieten van een voortreffelijk diner. Tijdens de verschillende gangen zullen interessante sprekers korte presentaties verzorgen. Na het diner is er royaal tijd om te netwerken. De grote finale van het Tomato Inspiration Event bestaat uit de presentatie van de Tomato Inspiration Award. Deze wordt uitgereikt aan de beste tomatenkweker van de wereld op het gebied van gewas- en procestechnologie. Welke visionair heeft succesvol nieuwe teelttechnieken omarmd en toegepast, wat heeft geleid tot een aantoonbaar verbeterd eindproduct? En welke pionier is, door gebruikmaking van innovatieve technische aanpassingen, in staat gebleken de negatieve effecten van de bedrijfsvoering terug te dringen? We komen het op 5 februari te weten.

Op de hoogte blijven