Gepubliceerd 20-4-2015

Tijd om dubbele schermen te overwegen

Met dubbele klimaatschermen verdubbelt u de mogelijkheden om de kas naar behoefte te verwarmen, koelen en verlichten, want u kunt beide klimaatschermen naar wens open of dicht sturen om het best mogelijke kasklimaat voor uw gewas te creëren.

In de kassenteelt speelt het kasklimaat een cruciale rol. Goed beheer van het kasklimaat is voor de teler zowel een grote uitdaging als bijzonder kansrijk. Gebruikt u het scherm bijvoorbeeld ook om energie te besparen? Moet je ook nog krijten wanneer je een klimaatscherm heb geïnstalleerd? Gelukkig zijn steeds meer telers, vooral groentetelers, van mening dat de veelzijdige praktijk van dubbel schermgebruik hen ultieme controle over hun kassen geeft. Lange tijd typisch een toepassing binnen de Europese tuinbouw, vindt deze veelzijdige technologie nu zijn weg naar Noord-Amerika.

Verbetering van het klimaat

Time to Consider Double ScreeningVoor kassen is een breed aanbod van schermcombinaties beschikbaar. Afhankelijk van de doelen kan een teler de schermen selecteren die een optimaal klimaat creëren. Indien u een enkel scherm gaat installeren, beslis dan welke eigenschap het belangrijkst voor u is en installeer het scherm dat u het meeste voordeel biedt. 

Bijvoorbeeld, een transparant scherm heeft positieve invloed op uw electriciteitsrekening, maar levert geen significante zonwering. Een aluminium scherm levert hogere energiebesparing plus zonwering op, maar dat gaat ten koste van de hoeveelheid licht, wat met name in de winter een probleem vormt.

Dubbele klimaatschermen bieden u de mogelijkheid om uw kasklimaat aan te passen op de tijd van het jaar en het buitenklimaat. Vergelijk het met een dagje strand: afhankelijk van de positie van de zon, de hoeveelheid licht en de tijd van het jaar gebruikt u afwisselend een beschermingsfactor SPF 50 en SPF 15. Hetzelfde geldt voor twee klimaatschermen in de kas; u heeft de flexibiliteit om in het late voorjaar en de zomer het zonweringsscherm te gebruiken en vanaf eind september tot mei een energiebesparend scherm. 

Vooraanstaande groentetelers in Ontario, Canada, ervaren voordelen van de technologie, maar elke situatie is anders. Er is geen wondermiddel dat alle uitdagingen voor glastuinders oplost. Het maken van schermkeuzes is afhankelijk van vele factoren en om de beste oplossing voor elke kas te bepalen moet een grondige analyse worden opgesteld. De schermoplossing zal afhangen van de geografische ligging, het klimaat, de gewassoorten en het type kas (glas of plastic). De schermcombinatie die niet werkt in Ontario zal bijvoorbeeld wel werken in British Columbia.

In het uiterste zuiden van Ontario vlakbij de grens met de Verenigde Staten waar de dagen zonnig kunnen zijn met een temperatuur van -9 °C, kunnen we meer zonwering toestaan omdat het licht feller is. Deze keuze zou niet optimaal zijn in British Columbia, waar het licht minder fel is maar de temperaturen consistenter. En in het uiterste noordoosten moeten de grote temperatuurschommelingen – erg koud in de winter en erg warm in de zomer – ook worden meegewogen.

Verdubbel de voordelen
Met dubbele klimaatschermen verdubbelt u de mogelijkheden om de kas naar behoefte te verwarmen, koelen en verlichten, want u kunt beide klimaatschermen naar wens open of dicht sturen om voor uw gewas het best mogelijke kasklimaat te creëren. Bij snel veranderende weersomstandigheden binnen een kort tijdsbestek, heeft u de mogelijkheid om hier snel op in te spelen met uw schermen, in plaats uw kasinrichting af te stemmen op de gemiddelde gemeten waarden en te hopen op succes.

Het doel is, natuurlijk, het handhaven van relatief constante omgevingsomstandigheden. Deze systemen geven u het uiste intrument om dat waar te maken. 

In aanvulling op hun klimatologische voordelen, bieden dubbele schermen u uitstekende instrumenten om de hoeveelheid licht te reduceren en de CO2-uitstoot te verminderen tot maar liefst 0,1%. Deze eigenschap is niet alleen zeer effectief maar ook aantrekkelijk voor telers in gebieden waar een strenge regelgeving voor lichtvervuiling geldt, zoals in grote stedelijke gebieden.

Voor elk van deze toepassingen kunnen dubbele schermen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, afhankelijk van de voorkeur van de teler en de beste configuratie voor maximale voordelen in de kas. De schermen kunnen achter elkaar met gelijke bewegingsrichting worden geplaatst, of boven elkaar op hetzelfde dradenbed.

Dus als uw ruimte beperkt is, kunt u beide schermen op één dradenbed installeren. Het doel blijft echter altijd, onafhankelijk van het installatiesysteem, om het gehele jaar het optimale kasklimaat te creëren. 

 

Op de hoogte blijven