Gepubliceerd 13-9-2017

Kennissessie aan Nieuw-Zeelandse telers over verbeteren plantgroei en kasklimaat

Eind juli 2017 heeft klimaatschermleverancier Ludvig Svensson in samenwerking met Apex Greenhouses een kennissessie georganiseerd voor telers in Nieuw-Zeeland. Bij juist gebruik van klimaatschermen in de kas, kunnen telers de plantengroei en het kasklimaat aanzienlijk verbeteren. ‘In de praktijk is vaak onvoldoende hands-on kennis aanwezig’, aldus Ton Habraken, Greenhouse Climate Consultant bij Svensson. De deelnemers hebben de bijeenkomst als positief en verrijkend ervaren.

Bijeenkomst Habraken NZ_foto 1_800x375.jpg‘Als consultant probeer ik zoveel mogelijk bedrijven te bezoeken als ik in het buitenland ben’, vertelt Habraken. ‘Maar ik merkte dat ik overal hetzelfde verhaal moest vertellen. Dat bracht mij op het idee een bijeenkomst te organiseren.’ Hierin heeft Habraken opgetrokken met Peter Holwerda, Sales Manager bij APEX Greenhouses, een van Nieuw-Zeelands vooraanstaande bedrijven in kasontwerp en kassenbouw en lokale partner van Svensson.

25 deelnemers

‘In Nieuw-Zeeland zijn de meeste tuinbouwbedrijven geconcentreerd rondom Auckland. De bijeenkomst werd gehouden in Tuakau, zo’n 60 kilometer ten zuiden van Auckland. Aan de bijeenkomst hebben zo’n 25 telers deelgenomen van diverse gewassen, zoals paprika’s, tomaten, blauwe bessen, Cymbidiums. Centraal stond het verbeteren van het groei- en kasklimaat. Habraken: ‘Behalve de algemene theorie heb ik verteld over hoe je dat kunt beïnvloeden met klimaatdoeken. Ook kwam de vochthuishouding en het afvoeren van vocht aan de orde, en monitoring van het absolute vochtgehalte. En ten slotte het beperken van de uitstraling en de toepassing van diffuus licht. In samenhang daarmee heb ik de werking laten zien van de nieuwe LUXOUS 1147 FR en de New Harmony klimaatschermen.’

Bij elk gewas noodzakelijk

Hiermee is voor de telers het nut en de noodzaak van klimaatschermen duidelijker geworden. Tot een jaar of vier à vijf geleden waren telers in Nieuw-Zeeland van mening dat schermen niet nodig is. Op het Noordereiland is het klimaat ’s winters mild en in de zomer nauwelijks warmer dan 25 graden. Maar er is wel veel licht dus bij bijna elk gewas is schermen noodzakelijk, ook bij vruchtgroentegewassen’, zegt Habraken. ‘De zoninstraling gaat soms richting 1200 W/m², dat is voor alle gewassen te veel. Ook heeft Het Nieuwe Telen bewezen dat telers zowel hun kasklimaat als hun productkwaliteit significant kunnen verbeteren. Energiebesparing is slechts een bonus die daarbij komt.’
 

Bijeenkomst Habraken NZ_foto 2.jpg

Veel bijgeleerd

De bijeenkomst, die werd afgesloten met een hapje en een drankje, is positief ontvangen. Een van de telers, met plannen voor de bouw van een nieuwe tomatenkas, wist nog niet of hij een scherm wilde maar na de bijeenkomst zei hij: ‘I might need two screens.’ Ook waren er enkele telers aanwezig die al een klimaatscherm hebben. Bijvoorbeeld Roelf Schreuder, Production Director Protected Crops bij New Zealand Gourmet gebruikt een scherm voor 12 hectare paprika en blauwe bessen. ‘Ik weet al het een en ander over klimaatschermen, maar ik heb toch veel bijgeleerd over de verschillende schermtypen. Sinds de bijeenkomst ben ik scherper gaan letten op de openingstijden van het scherm. Volgend jaar moet ik een deel vervangen en dankzij meer kennis kan ik de juiste keuze maken. Ik vond het een zeer geslaagde presentatie.’

Ook ziet Habraken in de praktijk dat telers het scherm niet op de juiste manier gebruiken. ‘Dan kun je geen optimaal klimaat in de kas creëren. Kennis van juist schermgebruik is cruciaal. Die kennis proberen de consultants van Svensson aan telers wereldwijd over te brengen.’

 

Op de hoogte blijven