Gepubliceerd 7-6-2018

Kwekerij De Wilgenlei kiest voor Harmony voor optimale lichtspreiding

Potplantenkwekerij De Wilgenlei in Bleiswijk investeerde vorig jaar in een nieuw klimaatscherm: het traditionele aluminium scherm werd vervangen door een Harmony klimaatscherm van Svensson.

Met name het feit dat dit een optimale lichtspreiding creëert, trok De Wilgenlei over de streep. En deze diffusiteit heeft in de praktijk een duidelijke meerwaarde: de ruimtetemperatuur ligt op warme dagen gemiddeld twee graden lager en het gewas raakt minder snel in de stress.  

Uniek zijn, onderscheidend vermogen creëren in de markt, dat is waar het om draait bij Kwekerij De Wilgenlei in Bleiswijk. “Wij willen producten telen die ‘anders dan anders’ zijn”, onderstreept Ed van de Knaap. Hij is de grondlegger van het bedrijf, dat in 1980 vanuit het Westland verhuisde naar Bleiswijk. Aanvankelijk lag de nadruk op de teelt van tomaten en sla. Begin jaren tachtig werd de overstap gemaakt naar potplanten. In 1995 bouwde de familie Van der Knaap een nieuw bedrijf aan de Hyacintenweg in Bleiswijk. Inmiddels heeft de kwekerij een omvang van 2,6 hectare. “De focus ligt vandaag de dag op de teelt van Ficus en Hibiscus”, vertelt Ed van der Knaap. Hij droeg de onderneming vorig jaar over aan zijn zoon Robin, maar werkt wel nog volop mee in het bedrijf. “Van week 12 tot week 34 leveren we Hibiscus af. Deze planten worden vermarkt onder de naam HibisQs®. Het gaat om een speciale lijn van een Deense veredelaar; de bloemen blijven beduidend langer mooi dan bij andere Hibiscus-soorten. Wij zijn één van de twee telers in ons land die deze Hibiscussen mogen telen.” De teelt en afzet van Ficus, en enkele andere soorten groene kamerplanten, loopt jaarrond door. “Onze producten gaan via exporteurs naar tuincentra in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk. De handel loopt goed: groene planten met grote bladeren zijn een trend. Dat speelt ons in de kaart.”

De Wilgenlei - Kas 2018 626x.jpg

Diffusiteit als doorslaggevende factor

Om verbranding te voorkomen, is het wegschermen van felle instraling en direct licht een must in de teelt van Ficus en Hibiscus. Het klimaatscherm met aluminium bandjes dat Van der Knaap aanvankelijk had hangen, was vorig jaar aan vervanging toe. “Toen zijn we ons gaan oriënteren op een nieuw klimaatscherm en hebben we ons laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak. Al vrij snel kwamen we uit bij het Harmony-scherm van Svensson”, zegt Van der Knaap. Met name het feit dat het Harmony-scherm een optimale lichtspreiding garandeert, trok de ondernemer hierbij over de streep. Hugo Plaisier, senior consultant bij Svensson, legt uit hoe deze diffusiteit tot stand komt: “Dit heeft alles te maken met de speciale witte bandjes. Deze zorgen voor hoogwaardige lichtspreiding. De Harmony klimaatschermen kennen een brede range aan schermingspercentages, van 15 tot 80 procent. ” Van der Knaap koos voor het Harmony 5220 O FR-klimaatscherm met een open structuur. Dit betekent concreet dat 52 procent van het invallend licht wordt weggeschermd. “Ons vorige schermdoek schermde 65 procent weg, maar vanwege de diffusiteit van het Harmony scherm durfden we iets meer licht toe te laten”, licht de ondernemer toe. “Wat dit betreft zijn we in de loop der jaren sowieso iets coulanter geworden; we trekken de schermen bijvoorbeeld ook pas dicht bij een hogere instraling.” De ervaring van Plaiser is dat telers in zijn algemeenheid té veel schermen. “Ze nemen het zekere voor het onzekere, uit angst voor verbranding. Maar hierdoor laten ze wel opbrengst liggen.”

Koeler in de kas

Van der Knaap heeft inmiddels anderhalf jaar ervaring met het Harmony klimaatscherm. Hij is tevreden over de resultaten; met name de lichtspreiding levert in de praktijk een duidelijke meerwaarde op. “De ruimtetemperatuur ligt op warme dagen gemiddeld twee graden lager dan bij het aluminium doek zonder diffuse werking, dat we eerst hadden. En dat bij dezelfde raamstand. Dat is een grote winst, met name op warme dagen. Ook wordt de koptemperatuur van de plant minder hoog, en is sprake van een gelijkmatigere temperatuurverdeling in de plant. Door dit alles raakt het gewas minder snel in de stress. En dat is essentieel: krijgt een plant stress, dan sluit hij zijn huidmondjes, neemt hij geen CO2 meer op en stagneert de fotosynthese. Daarnaast is de lagere ruimtetemperatuur op zomerse dagen natuurlijk prettig voor onze medewerkers.” Plaisier geeft aan dat de lagere temperatuur door meer telers als een voordeel wordt ervaren. “Dat het, ten opzichte van een schermdoek met aluminium bandjes, koeler is in de kas komt mede doordat een metaal als aluminium sowieso warmer wordt. Deze warmte wordt de kas ‘ingestraald’. Daar komt bij dat er, door de betere lichtspreiding die het Harmony klimaatscherm creëert, meer sprake is van verdamping. Hierdoor koelen de planten zichzelf als het ware. Niet voor niets is ‘diffuus’ de trend als het gaat om klimaatschermen.”

De Wilgenlei - Harmony 626x.jpg

Geen spijt

De adviseurs van Svensson begeleiden telers ook bij het maken van de juiste keuzes voor een optimaal groeiklimaat en ondersteunen hen in het effectief gebruiken van het scherm. Volgens de klimaatschermfabrikant heeft de lichtspreiding die het Harmony-scherm creëert ook een positief effect op de gewasgroei. Dit omdat het licht dieper doordringt in het gewas en gelijkmatiger wordt verdeeld. Hierdoor dragen meer bladeren bij aan de fotosynthese. Van der Knaap vindt het echter nog te vroeg om uitspraken te doen over de effecten op de gewasgroei en -kwaliteit. “Dan zouden we echt lichtmetingen moeten doen en de fotosynthese in kaart moeten brengen. Het effect is bij ons lastig inzichtelijk te maken, aangezien wij - in tegenstelling tot een komkommer- of tomatenteler - geen kilo’s oogsten. Maar zoals gezegd: een lagere ruimtetemperatuur in de zomer is zonder twijfel positief voor de groei.” Al met al heeft de teler zeker geen spijt van zijn keuze voor het hoogwaardige diffuse Harmony-klimaatscherm. Ook de combinatie met zijn energiescherm pakt goed uit. “’s Winters trekken we meestal zowel het open Harmony klimaatscherm als ons Luxous energiebesparende klimaatscherm dicht. Het Harmony scherm zorgt dan voor extra energiebesparing.” Het enige wat Van der Knaap zich afvraagt, is hoe lang het Harmony scherm mee zal gaan. Het scherm is immers nog niet zo lang op de markt. Plaisier kan hem geruststellen. “De eerste Harmony klimaatschermen zijn in 2009 geïnstalleerd en hangen nog steeds. Qua levensduur doen deze klimaatschermen dus zeker niet onder voor andere varianten.”

Op de hoogte blijven