Gepubliceerd 30-7-2015

Energiebesparing en inzicht in plantbalans bij aubergines

In de herfst 2013 startte het project Het Nieuwe Telen Aubergines in een afdeling van 36.000 m2 bij Greenbrothers in Zevenbergen. Het project leverde grote energiebesparingen op, zowel in de proefkas als in de referentiekas, en nieuwe inzichten over hoe naar de balans in een plant moet worden gekeken.

Het doel van het tweejarige project met Het Nieuwe Telen Aubergines was om het eerste jaar energie besparen door optimalisatie. Dat betekende meer schermen, minder stoken en vochtbeheersing onder de gesloten schermen.

LUXOUS 1347 FRDe proefkas is ingericht met horizontale luchtslurven die aangesloten zijn op een ontvochtigingssysteem. Ook is een dubbel scherm geïnstalleerd met Luxous 1347 FR doeken en is de kas voorzien van recirculatie-units. De referentiekas heeft sinds 2015 ook een tweede scherm en in een eerder stadium ook al voorzien van verticale fans.

Aanvankelijk werd aangenomen dat de oplossing in de techniek zat, maar gaandeweg het project vorderde bleek dat het ook vooral om begrip van de nieuwe inzichten ging. Daardoor konden ook grote stappen worden gezet zonder grote investeringen.

Forse besparing gasverbruik

Tijdens de proefperiode is het aantal schermuren in de proefkas met een enkel scherm meer dan verdubbeld en er werden 3.500 uren gedraaid met een dubbel scherm. In de referentiekas steeg het aantal schermuren tot in totaal 4.000 uren. Dat was goed terug te zien in een forse besparing op het gasverbruik.

Een van de principes van Het Nieuwe Telen is de verdamping niet met de buis te stimuleren, maar via luchtbeweging als je het scherm sluit. Als gevolg daarvan bespaarde de teler niet alleen 15 m3 gas in de proefkas, maar ook 10 m3 gas in de referentiekas, voornamelijk door langer te schermen en de minimumbuis weg te laten. Bovendien was de kwaliteit van de producten beter.

Om de proef te kunnen realiseren, werden geld, tijd en materialen ingebracht door telers en leveranciers. Ook is financieel aan het project bijgedragen uit het programma Kas als Energiebron.

Op de hoogte blijven