Gepubliceerd 2-12-2014

Energiebesparen en een optimaal kasklimaat gaan hand in hand

Er was een tijd dat energiebesparen de vijand was van een optimaal groeiklimaat. Energiebesparen leidde immers tot te veel vocht, verlaagde de buistemperatuur te veel én ging vaak gepaard met lichtverlies. Energieschermen hadden hierdoor en negatief imago.

Deze tijd ligt achter ons. Energieschermen worden in vrijwel alle teelten toegepast. Ook is door onderzoek en praktijkervaringen vastgesteld dat een scherm, mits van het juiste type en mits goed toegepast, veel energie bespaart en daarnaast ook helpt het groeiklimaat te verbeteren.

Het Nieuwe Telen heeft tot veel nieuwe inzichten geleid en heeft sterk grensverleggend gewerkt. Tuinders leerden hierdoor om de schermen veel meer uren te gebruiken zonder nadelige effecten op de teelt.

Nieuw daarbij is dat steeds meer groentetelers investeren in een tweede beweegbare energiescherm. Bij veel paprikatelers is dit al gemeengoed. Ook in de aubergine- en komkommerteelt is hiervan steeds vaker sprake. Dit wordt ondersteund door proeven op het Improvement Centre en door groepen tuinders die de handen ineen slaan, zoals bijvoorbeeld op het auberginebedrijf van GreenBrothers in Zevenbergen waar een succesvolle proef heeft plaatsgevonden met een dubbel beweegbaar scherm. Daarnaast volgen ook de tomatentelers deze ontwikkeling met grote belangstelling en zien dit als alternatief voor één beweegbaar scherm + een vast folie. Uit proeven op het Improvement Centre dit jaar bleek dat dit tot 4 m3 extra energiebesparing leidde met een meer dan tevevreden gewasontwikkeling.

Svensson draagt bij door in proeven te participeren en door blijvend doeken te ontwikkelen met een maximale lichttransmissie, een optimale opvouwbaarheid en, last but not least, een zo hoog mogelijke energiebesparing. De LUXOUS schermen van Svensson zijn hiervan het duidelijke voorbeeld.

improvementcentre

Op de hoogte blijven