Gepubliceerd 28-5-2017

“LUXOUS 1347 FR gebruik ik het hele jaar door”

Bij kwekerij Schenkeveld draait alles om het telen van kwalitatief hoogstaande trostomaten op een duurzame en innovatieve manier. En dat in niet minder dan 30 ha kassen, verdeeld over een drietal locaties, met en zonder belichting.

De kassen zonder belichting zijn sinds 2013 uitgerust met het hoogtransparante energiebesparende klimaatscherm LUXOUS 1347 FR.

Berry Baruch, overall teeltmanager van de drie locaties, vertelt over zijn ervaringen met dit klimaatscherm. 

Schenkeveld-626x300-2017.jpg
“De eerste en belangrijkste reden dat wij schermen is en blijft energie besparen. Hierbij hoort ook het tegenhouden van de uitstraling bij heldere hemel, maar daar houdt het zeker niet mee op. Ook voor het sturen van het groeiklimaat is dit scherm zeer nuttig”. Zelfs tot in hartje zomer wordt er in dat verband gebruik van gemaakt: “Gedurende warme zonnige dagen is het overdag moeilijk om voldoende vocht in de kas te houden. Om dit te compenseren gaan bij ons dan ’s nachts de ramen vrijwel dicht en leggen we ook het scherm tot op een kier na dicht. Hierdoor bereiken we dat het absoluut vochtgehalte stijgt en de koppen van de plant op temperatuur blijven”. Het resultaat is een veel betere plantbalans en mooie, sterke trossen.

In het winterseizoen wordt er ook steeds meer geschermd, mede door de inzichten van Het Nieuwe Telen. Op  de locatie in De Lier ligt er de eerste weken een vast folie, daarnaast gaat het beweegbare LUXOUS 1347 FR toch al gauw 95% van de nachtelijke uren dicht, en dat gaat prima! Weliswaar loopt het vochtdeficiet dan terug tot gemiddeld 1,1 g/m3, maar de plant staat er steeds prima bij en vertoont een royale groei. 
’s Morgens gaat het klimaatscherm bij 100 à 150 W/m2 open. Voordeel van het langer dichthouden van het scherm is dat je dan zonder gevaar van kouval goed boven je schermdoek kunt luchten. Daardoor daalt de temperatuur (ochtenddip) en blijft toch de plant op temperatuur. Zodra de zon dan goed doorbreekt, kan het gewas daardoor meteen vol gas gaan groeien.

Schenkeveld-626x300-scherm-2017.jpg

Nadat de folie er vanaf medio februari uit is, gaat het scherm, zodra de instraling onder de 200 W/m2 ’s, middags al op tijd dicht. Dit puur om de uitstraling naar buiten te voorkomen. Daarmee blijft de gewastemperatuur op peil en dat is gewoon heel positief voor de trosopbouw. Zelfs begin mei bij helder weer en 12 °C is dat nog gedaan. “En dan is het wel een voordeel dat het scherm zoveel licht doorlaat”, geeft Berry aan.

 

 

Op de hoogte blijven