Geen zonverbrande Hortensia-takken onder New Harmony

Na 30 jaar rozen geteeld te hebben, schakelde Jan van Weerdenburg 4 jaar geleden over op de teelt van snijhortensia’s. Het oogstseizoen van zijn nieuwe teelt ligt tussen juni en december. Dit verschilt met de jaarrond oogst van rozen. Hierdoor heeft hij nu meer tijd voor zijn andere passie, het verzorgen van zijn eigen “dierentuin” met onder andere Alpaca’s, mini-kangoeroes en vele soorten vogels.

Jan Weerdenburg Hortensia.pngIn de winter wordt er alleen gestookt om de kas vorstvrij te houden. In de zomer mag de kastemperatuur niet oplopen boven de 25 ⁰C en moet te intense zon weggeschermd worden. Dit voorjaar is het lichtdiffuserende klimaatscherm New HARMONY 4215 O FR geïnstalleerd. Jan vertelt dat dit zijn 3e Svensson klimaatscherm is in zijn 34 jaar oude kas. Zijn eerste scherm was de “LS11”, 15 jaar later volgde de “ULS 14”, en 19 jaar daarna dus de HARMONY.

Zijn eerste ervaringen met HARMONY: “het kasklimaat voelt zo lekker”. Hij licht dit als volgt toe: het licht in de kas is niet scherp, het doet geen pijn aan mijn ogen; het klimaat is gelijkmatig, er is geen tocht, ik zie zachte schaduwlijnen. De HARMONY wordt gesloten als de buiten zonstraling hoger is dan 600 W/m2. Anders dan zijn oude scherm heeft de HARMONY 4215 O FR een open structuur. Hierdoor kan het klimaatscherm geheel gesloten worden, zonder dat dit ten koste gaat van de luchtuitwisseling boven en onder het scherm.

Doordat er geen ventilatie doekkier nodig is, heeft de zon geen kans om direct op het gewas te schijnen, “Hierdoor heb ik geen zonverbrande hortensia takken meer” zo meldt van Weerdenburg tevreden. Dit afgelopen warme voorjaar is het in de kas door het HARMONY klimaatscherm niet warmer geweest dan 25 ⁰C. In de zomer wordt het kasdek aanvullend gekrijt. Het moment van krijten is dit jaar met enkele weken uitgesteld omdat de kastemperatuur met het diffuse HARMONY scherm zo goed te beheersen is. Het Hortensia gewas krijgt dus cumulatief meer licht.

Als Jan onder het hoogwaardig licht-diffuse scherm in de kas rondloopt, denkt hij wel eens terug aan zijn eerste kwekerservaringen op een huurtuin met gipskruid. Op deze tuin lag gehamerd glas, wat het licht ook diffuseert. Dit resulteerde in die tijd al in langere stelen. Dit belooft dus wat voor de Hortensia’s dit jaar zegt hij veelbetekenend.Hij kreeg als kwekers op bezoek en net als Jan voelen ook zij het lekkere kasklimaat onder New HARMONY. 

Op de hoogte blijven