Tips om insecten buiten de kas te houden

Nadelen van meshmaat ten opzichte van maasgrootte als basis voor het kiezen van het juiste insectenwerende net:

 • Mesh is een term die wordt gebruikt om geweven producten te beschrijven, en geeft het aantal draden per meeteenheid aan. Mesh kan dus duiden op het aantal draden per inch of per centimeter, afhankelijk van het land waar het product vandaan komt.
 • Of een insect door een net heen kan, hangt af van de vraag of het grootste deel van het lijf door de opening in het weefpatroon heen past. Als de diameter van draad en mesh niet bekend zijn, is het onmogelijk om de maasgrootte te bepalen.

*Het is beter om een net te kiezen op basis van maasgrootte en niet op meshmaat, aangezien de meshmaat alleen niet voldoende zegt over in hoeverre een soort net het insect in kwestie kan tegenhouden.
 Waar kunnen Econet-netten worden gebruikt?

Overal waar insecten de kas zouden kunnen binnendringen, zoals: zijwanden, dakventilatieopeningen, deuren.

Tips voor installatie

 1. Sluit ingangspunten die niet met een net worden afgedicht af.
 2. Dubbele luchtsluis bij personeelsingang.
 3. Houd rekening met drukverlies bij elke doorgang.
   


ECONET tips voor het buitensluiten van insecten
 

 1. Over het algemeen geldt dat de mazen van een ECONET-net even groot of kleiner moeten zijn dan de insecten die moeten worden buitengesloten.
 2. Elk ECONET-net beperkt het aantal insecten dat in gewassen binnendringt.
 3. Het is belangrijk om te kiezen voor een ECONET-net met de juiste maasgrootte, dit om onnodige ventilatiereductie te voorkomen.
 4. Houd deuren gesloten, behalve bij het betreden of verlaten van de kas. Train medewerkers in de werking, het gebruik en het belang van een goede afdichting. Denk aan goede doorgangen voor gereedschap, karren, etc.
 5. Zorg voor positieve druk bij de ingang door ventilatoren te plaatsen. Deze blazen lucht in de ruimte tussen de deuren waardoor de lucht van binnen naar buiten stroomt.
 6. ECONET-netten moeten periodiek worden gereinigd. Reinig met een waterstraal van binnen naar buiten.
 7. Insectenwerende netten krimpen circa 3% van de lengte in beide richtingen.
  Installeer netten daarom zonder spanning. Na verloop van tijd trekken ze zich vanzelf strak.

 

Op de hoogte blijven